02 4 сар

Хамгаалалтын зурвас зөрчсөн тохиолдолд эрчим хүчээр хангахгүй

Барилга угсралтын ажлын улирал эхэлж байгаатай холбогдуулан “Хамгаалалтын зурвас”-ын мэдээллийг хэрэглэгч танд хүргэж байна.

 


Sidebar Menu