02 4 сар

Шөнийн тарифын хөнгөлөлт олгосон ажлын тайлан мэдээ

Гэр хорооллын айл өрхөд цахилгаан эрчим хүчний тарифын хөнгөлөлт үзүүлэх тухай МУ-ын Засгийн газрын шийдвэрийг нийслэл болон Төв аймагт хэрэгжүүлсэн ажлын тайлантай танилцана уу.


Sidebar Menu