ХҮНИЙ НӨӨЦ

Нэрс Өргөдөл өгсөн он сар өдөр Шийдвэрлэсэн байдал Тайлбар

1

Э.Даваацэрэн

2017.01.09

 2018.11.07 Б/642 дугаар тушаалаар ажилд томилов

 

2

Г.Солонго

2017.01.09

 2018.09.28 Б/543
БЗ ХҮТ-д томилов

М.Хосбилэгийн оронд түр

3

А.Намдагдамбаа

18-31 2018.01.23

2018.01.24 Б/35 дугаар тушаалаар ажилд томилов

 

4

М.Гантуяа

18-53 2018.01.31

2018.03.14 Б/106 дугаар тушаалаар ажилд түр томилов

С.Базаргүлийн оронд түр

5

Б.Лхагважаргал

18-54 2018.01.31

 

Нөөцөд бүртгэв

6

Г.Ангараг

18-65 2018.02.07

 

Нөөцөд бүртгэв

7

Б.Чинзориг

18-71 2018.02.12

 

Нөөцөд бүртгэв

8

А.Саруул

18-76 2018.02.21

 

Нөөцөд бүртгэв

9

Ц.Бавуугарьд

18-112 2018.03.05

 

Нөөцөд бүртгэв

10


С.Нандинчимэг

18-95 2018.03.05

2018.09.10 Б/502 дугаар тушаалаар ажилд томилов

 

11

Б.Тунгалаг

18-105 2018.03.05

2018.06.12 Б/305 дугаар тушаалаар түр томилов

Ц.Баярцэцэгийн оронд түр

12

Х.Долгорсүрэн

18-115 2018.03.05

 

Нөөцөд бүртгэв

13


М.Ганбаатар

 18-96 2018.03.05

2018.05.10 Б/239 дугаар тушаалаар түр томилов

Ц.Баярцэцэгийн оронд түр

14


Л.Мөнхзолбоо

52

18-129

2018.03.09

2018.03.12 Б/97 дугаар тушаалаар ажилд томилов

 

15

Г.Лхагвамаа

18-130 2018.03.09

2018.03.14 Б/104 дугаар тушаалаар ажилд түр томилов

Х.Мөнхжаргалын оронд түр

16

Н.Уянга

18-131 2018.03.09

2018.03.14 Б/107 дугаар тушаалаар ажилд томилов

Д.Урантуяагийн оронд түр

17

Б.Алтанзул

18-141 2018.03.14

 

Нөөцөд бүртгэв

18

Ж.Энхтулга

18-

146

2018.03.15

2018.03.19 Б/125 дугаар тушаалаар томилов

 

19

Ж.Мөнхгэрэл

18-151 2018.03.15

 

Нөөцөд бүртгэв

20

А.Бат-Эрдэнэ

18-164 2018.03.21

2018.03.23 Б/142 дугаар тушаалаар ажилд томилов

 

21

А.Энхжаргал

18-175 2018.03.26

 

Нөөцөд бүртгэв

22

Ц.Шагдарсүрэн

18-180 2018.03.29

 

Нөөцөд бүртгэв

23

Ц.Билгүүн

18-182 2018.03.30

2018.04.10 Б/176 дугаар тушаалаар ажилд түр томилов

Ч.Мандалсүрэнгийн оронд түр

24

П.Галнэмэх

18-183 2018.03.30

 

Нөөцөд бүртгэв

25

Х.Мөнхнаст

18-204 2018.04.11

 

Нөөцөд бүртгэв

26

Д.Ганзориг

18-205 2018.04.11

 

Нөөцөд бүртгэв

27

Н.Эрдэнэсүх

18-231 2018.05.07

 

Нөөцөд бүртгэв

28

Г.Мөнхтамир

18-254 2018.05.16

2018.05.22 Б/264 дугаар тушаалаар ажилд томилов

 

29

Ц.Рэнцэндорж

18-294 2018.06.13

 

Нөөцөд бүртгэв

30

Н.Ганбаатар

18-305 2018.06.18

 

Нөөцөд бүртгэв

31

А.Шинэбаяр

18-335 2018.07.09

2018.07.10 Б/378 дугаар тушаалаар ажилд томилов

 

32

Б.Энхсаруул

18-337 2018.07.16

 

Нөөцөд бүртгэв

33

Г.Буянтогтох

18-382 2018.08.08

2018.08.09 Б/410 дугаар тушаалаар ажилд томилов

 

34

Б.Одонтуяа

18-388 2018.08.09

2018.08.14 Б/431 дугаар тушаалаар түр томилов

Б.Баттогоогийн оронд түр

35

Д.Батчимэг

18-389 2018.08.09

2018.08.13 Б/425 дугаар тушаалаар ажилд түр томилов

Д.Нандинцэцэгийн оронд түр

36

О.Мөнхжаргал

18-390 2018.08.09

2018..08.13 Б/426 дугаар тушаалаар ажилд томилов

 

37

Б.Тунгалаг

18-391 2018.08.09

2018.08.13 Б/427 дугаар тушаалаар ажилд томилов

 

38

Р.Даваацэрэн

18-396 2018.08.13

2018.08.14 Б/430 дугаар тушаалаар ажилд түр томилов

О.Номинцэцэгийн оронд түр

39

Д.Алтантуяа

18-404 2018.08.16

2018.08.17 Б/442 дугаар тушаалаар ажилд томилов 

 

40

Л.Саруул

18-413 2018.08.21

 

Нөөцөд бүртгэв

41

В.Оюунчимэг

18-418 2018.08.22

2018.08.24 Б/456 дугаар тушаалаар ажилд томилов

 

42

Ч.Энхамгалан

18-419 2018.08.22

2018.08.28 Б/468 дугаар тушаалаар ажилд томилов

 

43

Э.Янжин

18-431 2018.08.27

2018.08.28 Б/461 дугаар тушаалаар  ажилд томилов

 

44

Н.Шанд

18-432 2018.08.27

 

Нөөцөд бүртгэв

45

Б.Гэрэлцолмон

18-434 2018.08.28

2018.08.30 Б/480 дугаар тушаалаар ажилд түр томилов

Ө.Батчимэгийн оронд түр

46

Д.Эрдэмбилэг

2018-508 2018.10.04

2018.10.08 Б/557 дугаар тушаалаар томилов 

Л.Мишигдаваагийн оронд түр

47

Ө.Нямөлзий

18-552 2018.10.04

 

Нөөцөд бүртгэв

48

К.Есенгуль

2018-561 2018.10.31

2018.11.01 Б/629 дугаар тушаалаар ажилд түр томилов

Ч.Уянгын оронд түр

49

Г.Тэнгис

2018-565 2018.10.31

2018.11.07 Б/640 дугаар тушаалаар ажилд томилов

 

50

Э.Амартүвшин

18-312 2018.10.31

2018.11.06 Б/635 дугаар тушаалаар ажилд томилов

Албан бичгээр

51

Н.Баярсүрэн

2018-568 2018-11-01

2018.11.06 Б/636 дугаар тушаалаар  ажилд томилов

 

52

Д.Чулуунбат

2018-569
2018.11.01

2018.11.07 Б/641 дугаар тушаалаар ажилд түр томилов

Г.Болдмаагийн оронд түр

53

Б.Пүрэвээ

2018-598
2018.11.14

2018.11.15 Б/651 дугаар тушаалаар ажилд томилов

 

54

Д.Бадарч

2018-591
2018.11.13

2018.11.15 Б/652 дугаар тушаалаар ажилд томилов

 

55

Б.Даваасүрэн

2018-599
2018.11.14

2018.11.15 Б/653 дугаар тушаалаар ажилд томилов

 

56

Б.Цэвэгдорж

2018-603
2018.11.16

2018.11.16 Б/663 дугаар тушаалаар ажилд томилов

 

57

Г.Гангэрэл

18-607 2018.11.16

 

Нөөцөд бүртгэв

58

Д.Болортуяа

18-613 2018.11.19

 

Нөөцөд бүртгэв

59

Л.Золбоо

2018-616
2018.11.20

2018.11.21 Б/671 дугаар тушаалаар ажилд томилов

 

60

Т.Сайнзаяа

2018-627
2018.11.27

2018.11.29 Б/691 дугаар тушаалаар түр томилов

Г.Наранцацралын оронд түр

61

Х.Даваажав

2018-626
2018.11.27

2018.11.29 Б/693 дугаар тушаалаар ажилд томилов

 

62

М.Намсрай

2018-628
2018.11.27

2018.11.28-ны Б/685 дугаар тушаалаар  ажилд томилов

 

Sidebar Menu