ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЯВЦ, ҮР ДҮН
Тендер шалгаруулалтын нэр Огноо
1 “Автомат”-ыг нийлүүлэх 2017-04-12
2 “АС утас, СИП кабель”-ийг нийлүүлэх 2017-04-12
3 “Агаарын станцын тоноглол”-ыг нийлүүлэх 2017-04-07
4 “Кабель 35 кВ”-ыг нийлүүлэх 2017-04-05
5 Цэвэрлэх дэд станцын 6 кВ-ын тосон таслууруудыг вакуум таслууруудаар солих ажлын материал 2017-03-20
6 “Муфть”-ыг нийлүүлэх 2017-03-20
7 “Төмөр материал”-ыг нийлүүлэх 2017-03-17
8 Төмөр бетон тулгуур, бетон хөл 2017-03-17
9 “Рубильник”-ийг нийлүүлэх 2017-03-16
10 “Хуурай салгуур”-ыг нийлүүлэх 2017-03-13
11 Нэг фазын тарифт тоолуур 2017-03-10
12 Автомашин ( Пикап) 2017-03-10
13 Ачаалал таслагч 2017-03-09
14 Тусгай тоноглол бүхий автомашин 2017-03-09
15 “Тоолуурын лац” нийлүүлэх 2017-02-16
16 “Кабель 10 кВ”-ыг нийлүүлэх 2017-02-16
17 Шатахуун нийлүүлэх 2017-02-14
18 Автомат нийлүүлэх 2017-02-01
19 Бүрээстэй кабель /СИП/ нийлүүлэх 2017-02-01
20 0,4 кВ-ын кабель нийлүүлэх 2017-02-01
21 10 кВ-ын хуваарилах дэд өртөө /КТПН/ нийлүүлэх 2017-02-01
22 Хүчний трансформатор нийлүүлэх 2017-02-01
23 0.4-10 кВ-ын кабель нийлүүлэх 2016-11-17
24 Төмөр бетон тулгуур нийлүүлэх 2016-11-17
25 Гэмтэл заагч багаж нийлүүлэх 2016-11-17
26 Хэрэглэгчийн тоолуураас (DDSF-36C) мэдээлэл цуглуулах ажлын материал болон програм хангамж нийлүүлэх 2016-10-21
27 Шуурхай үйлчилгээний автомашин нийлүүлэх 2016-10-03
28 Тоолуур шалгах зөөврийн эталон багаж нийлүүлэх 2016-09-08
29 Хэрэглэгчийн тоолуураас (DDSF-36C) мэдээлэл цуглуулах ажлын материал болон програм хангамж нийлүүлэх 2016-09-08
30 АС утас, СИП кабель нийлүүлэх 2016-08-03
31 Төмөр бетон тулгуур нийлүүлэх 2016-07-07
32 Пикап автомашин нийлүүлэх 2016-07-07
33 Тоолуур шалгах зөөврийн эталон багаж нийлүүлэх 2016-07-07
34 Зөвлөх үйлчилгээнд хамтран ажиллах тухай 2016-06-20
35 Хамтран ажиллах санал 2016-06-20
36 Тоолуур унших гар удирдлагатай багаж нийлүүлэх 2016-06-09
37 Зөвлөх үйлчилгээнд хамтран ажиллах тухай 2016-05-30
38 Хамтран ажиллах санал 2016-05-30
39 Тэвштэй кран нийлүүлэх 2016-05-10
40 Төмөр бетон тулгуур болон бетон хийц нийлүүлэх 2016-05-10
41 Төмөр материал нийлүүлэх 2016-04-13
42 0.4 кВ-ын автомат нийлүүлэх 2016-04-13
43 0.4 кВ болон 10 кВ-ын кабель 2016-04-13
44 РП-13-т 10кВ-ын ВМГ маркийн тосон таслууртай ячейкуудыг Ваакум таслууртай ячейкуудаар солих ажлын материал 2016-03-24
45 35/10 кВ-ын дэд станцын 6,10 кВ талын нейтралийн горимыг резистив газардуулгын горимд шилжүүлэх 2016-03-24
46 Газарзүйн мэдээллийн систем дээр суурилсан Түгээх сүлжээний өгөгдлийн менежментийн систем байгуулах 2016-03-24
47 Диспетчерийн хяналт удирдлагын системийг өргөтгөх 2016-03-24
48 Шатахуун нийлүүлэх 2016-02-16
49 Тоолуурын лац нийлүүлэх 2016-02-16
50 ХТП-ны 0.4кВ-ын щит нийлүүлэх 2016-02-16
51 Ажлын гутал нийлүүлэх 2016-02-16
52 Ажлын хувцас нийлүүлэх 2016-01-25
53 Цэнэг шавхагч нийлүүлэх 2016-01-12
54 0,4 кВ болон 6,10 кВ-ын гал хамгаалагч нийлүүлэх 2016-01-12
55 0,4 кВ болон 6,10 кВ-ын муфть нийлүүлэх 2016-01-12
56 Их тэнгэрийн ТП-50-I, ТП-50-III, 1-р эмнэлэгийн ТП-273-д АВР-ын функцэд шилжүүлэх 2016-01-12
57 Антисептикжүүлсэн гуалин нийлүүлэх 2016-01-08
58 Трансформаторын тос нийлүүлэх 2016-01-08
59 Рубильник нийлүүлэх 2016-01-08
60 Андройд үйлдлийн системтэй гар утас болон компьютер нийлүүлэх 2015-11-02
61 Төмөр материал нийлүүлэх 2015-11-02
62 Өргөтгөлийн байрны хурлын заалны тохижилтын ажил 2015-10-28
63 Чадлын тариф хэрэгжүүлэх ухаалаг тоолуурын цогц HES систем байгуулах 2015-10-16
64 6,10,35 кВ-ын гүйдлийн трансформатор шалгах зөөврийн эталон төхөөрөмж нийлүүлэх 2015-09-05
65 3 фазын бүрэн электрон тоолуур нийлүүлэх 2015-09-02
66 Түгээх сүлжээний дэд станцын нейтралийн горимыг резистив газардуулгаар солих ажил 2015-08-26
67 Дотоод хэт хүчдэлийг автоматаар бүртгэх төхөөрөмж нийлүүлж, суурилуулах ажил 2015-08-26
68 10 кВ-ын хүчний трансформатор нийлүүлэх 2015-08-16
69 35 кВ-ын шугамын тоноглолын материал нийлүүлэх 2015-08-16
70 Диспетчерийн хяналт удирдлагын систем байгуулах ажил 2015-07-29
71 Зуны болон өвлийн ажлын гутал нийлүүлэх 2015-06-05
72 САТ маягийн универсал трактор нийлүүлэх 2015-06-04
73 Рубильник нийлүүлэх 2015-04-17
74 Автовышка нийлүүлэх 2015-03-31
75 3 фазын электрон тоолуур нийлүүлэх 2015-03-31
76 CAT маягийн универсал трактор нийлүүлэх 2015-03-31
77 Компьютер нийлүүлэх 2015-03-31
78 Тоолуурын батарей нийлүүлэх 2015-03-31
79 Гэрээт харуул хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх 2015-03-19
80 Төмөр бетон тулгуур нийлүүлэх 2015-03-19
81 Зуны болон өвлийн ажлын гутал нийлүүлэх 2015-03-19
82 Зуны болон өвлийн ажлын хувцас нийлүүлэх 2015-03-19
83 Төрөл бүрийн изолятор,хөндийрүүлэгч нийлүүлэх 2015-03-19
84 Төрөл бүрийн төмөр материал нийлүүлэх 2015-03-19
85 АС утас болон СИП төрлийн кабель нийлүүлэх 2015-03-19
86 Диспетчерийн хяналт, удирдлагын систем байгуулах 2015-03-02
87 Тоолуурын лац нийлүүлэх 2015-02-11
88 Гүйдлийн трансформатор нийлүүлэх 2015-02-11
89 Рубильник нийлүүлэх 2015-02-11
90 Автомат нийлүүлэх 2015-02-11
91 Тэвштэй кран нийлүүлэх 2015-02-11
92 Трансформаторын тос нийлүүлэх 2015-01-27
93 Автовышка нийлүүлэх 2015-01-27
94 Төрөл бүрийн принтерийн хор нийлүүлэх 2015-01-27
95 6,10 кВ-ын цэнэг шавхагч нийлүүлэх 2015-01-23
96 0,4 кВ болон 6,10 кВ-ын гал хамгаалагч нийлүүлэх 2015-01-23
97 Гэрээт харуул хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх 2015-01-23
98 0,4 кВ болон 6,10 кВ-ын муфть нийлүүлэх 2015-01-23
99 Шатахуун нийлүүлэх 2015-01-23

Sidebar Menu