ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЯВЦ, ҮР ДҮН
Тендер шалгаруулалтын нэр Огноо
1 “Гал хамгаалагч”-ыг нийлүүлэх 2017-06-19
2 “Тоолуурын щит”-ийг нийлүүлэх 2017-06-19
3 “Антисептикжүүлсэн гуалин нийлүүлэх 2017-06-19
4 Диспетчерийн хяналт удирдлагын системд шинээр нэмж 15 цэгийн (35 кВ-ын дэд станц, РП) хяналт удирдлагыг оруулах ажил 2017-06-07
5 Вакуум таслуур бүхий реклоузер 2017-05-24
6 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ 2017-05-24
7 Агаарын станцын тоноглол 2017-05-24
8 ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР - Цайны газрын зориулалтаар 2017-05-24
9 Тусгай зориулалт бүхий автомашин 2017-05-03
10 6,10 В-ын КСО-386 хуваарилах самбар болон шиний мост 2017-05-03
11 ХТП-ны 0.4 кв-ын оруулга, гаргалга, секц холбогч бүхий хуваарилах самбар (ЩО-70) 2017-05-03
12 “Автомашин ( Пикап)” нийлүүлэх 2017-05-02
13 шуурхай үйлчилгээний бригадын тоон холбооны төхөөрөмж нийлүүлэх 2017-04-28
14 UESA ТОНОГЛОЛ ХУДАЛДАН АВАХ 2017-04-28
15 Төв байрны цэвэрлэгээ, үйлчилгээний материал, гадна фасадын цэвэрлэгээ нийлүүлэх 2017-04-28
16 “Хөндийрүүлэгч”-ыг нийлүүлэх 2017-04-13
17 АТП-ны 0,4 кв-ын хуваарилах самбар 2017-04-13
18 “Автомат”-ыг нийлүүлэх 2017-04-12
19 “АС утас, СИП кабель”-ийг нийлүүлэх 2017-04-12
20 “Агаарын станцын тоноглол”-ыг нийлүүлэх 2017-04-07
21 “Кабель 35 кВ”-ыг нийлүүлэх 2017-04-05
22 Цэвэрлэх дэд станцын 6 кВ-ын тосон таслууруудыг вакуум таслууруудаар солих ажлын материал 2017-03-20
23 “Муфть”-ыг нийлүүлэх 2017-03-20
24 “Төмөр материал”-ыг нийлүүлэх 2017-03-17
25 Төмөр бетон тулгуур, бетон хөл 2017-03-17
26 “Рубильник”-ийг нийлүүлэх 2017-03-16
27 “Хуурай салгуур”-ыг нийлүүлэх 2017-03-13
28 Нэг фазын тарифт тоолуур 2017-03-10
29 Автомашин ( Пикап) 2017-03-10
30 Ачаалал таслагч 2017-03-09
31 Тусгай тоноглол бүхий автомашин 2017-03-09
32 “Тоолуурын лац” нийлүүлэх 2017-02-16
33 “Кабель 10 кВ”-ыг нийлүүлэх 2017-02-16
34 Шатахуун нийлүүлэх 2017-02-14
35 Автомат нийлүүлэх 2017-02-01
36 Бүрээстэй кабель /СИП/ нийлүүлэх 2017-02-01
37 0,4 кВ-ын кабель нийлүүлэх 2017-02-01
38 10 кВ-ын хуваарилах дэд өртөө /КТПН/ нийлүүлэх 2017-02-01
39 Хүчний трансформатор нийлүүлэх 2017-02-01
40 0.4-10 кВ-ын кабель нийлүүлэх 2016-11-17
41 Төмөр бетон тулгуур нийлүүлэх 2016-11-17
42 Гэмтэл заагч багаж нийлүүлэх 2016-11-17
43 Хэрэглэгчийн тоолуураас (DDSF-36C) мэдээлэл цуглуулах ажлын материал болон програм хангамж нийлүүлэх 2016-10-21
44 Шуурхай үйлчилгээний автомашин нийлүүлэх 2016-10-03
45 Тоолуур шалгах зөөврийн эталон багаж нийлүүлэх 2016-09-08
46 Хэрэглэгчийн тоолуураас (DDSF-36C) мэдээлэл цуглуулах ажлын материал болон програм хангамж нийлүүлэх 2016-09-08
47 АС утас, СИП кабель нийлүүлэх 2016-08-03
48 Төмөр бетон тулгуур нийлүүлэх 2016-07-07
49 Пикап автомашин нийлүүлэх 2016-07-07
50 Тоолуур шалгах зөөврийн эталон багаж нийлүүлэх 2016-07-07
51 Зөвлөх үйлчилгээнд хамтран ажиллах тухай 2016-06-20
52 Хамтран ажиллах санал 2016-06-20
53 Тоолуур унших гар удирдлагатай багаж нийлүүлэх 2016-06-09
54 Зөвлөх үйлчилгээнд хамтран ажиллах тухай 2016-05-30
55 Хамтран ажиллах санал 2016-05-30
56 Тэвштэй кран нийлүүлэх 2016-05-10
57 Төмөр бетон тулгуур болон бетон хийц нийлүүлэх 2016-05-10
58 Төмөр материал нийлүүлэх 2016-04-13
59 0.4 кВ-ын автомат нийлүүлэх 2016-04-13
60 0.4 кВ болон 10 кВ-ын кабель 2016-04-13
61 РП-13-т 10кВ-ын ВМГ маркийн тосон таслууртай ячейкуудыг Ваакум таслууртай ячейкуудаар солих ажлын материал 2016-03-24
62 35/10 кВ-ын дэд станцын 6,10 кВ талын нейтралийн горимыг резистив газардуулгын горимд шилжүүлэх 2016-03-24
63 Газарзүйн мэдээллийн систем дээр суурилсан Түгээх сүлжээний өгөгдлийн менежментийн систем байгуулах 2016-03-24
64 Диспетчерийн хяналт удирдлагын системийг өргөтгөх 2016-03-24
65 Шатахуун нийлүүлэх 2016-02-16
66 Тоолуурын лац нийлүүлэх 2016-02-16
67 ХТП-ны 0.4кВ-ын щит нийлүүлэх 2016-02-16
68 Ажлын гутал нийлүүлэх 2016-02-16
69 Ажлын хувцас нийлүүлэх 2016-01-25
70 Цэнэг шавхагч нийлүүлэх 2016-01-12
71 0,4 кВ болон 6,10 кВ-ын гал хамгаалагч нийлүүлэх 2016-01-12
72 0,4 кВ болон 6,10 кВ-ын муфть нийлүүлэх 2016-01-12
73 Их тэнгэрийн ТП-50-I, ТП-50-III, 1-р эмнэлэгийн ТП-273-д АВР-ын функцэд шилжүүлэх 2016-01-12
74 Антисептикжүүлсэн гуалин нийлүүлэх 2016-01-08
75 Трансформаторын тос нийлүүлэх 2016-01-08
76 Рубильник нийлүүлэх 2016-01-08
77 Андройд үйлдлийн системтэй гар утас болон компьютер нийлүүлэх 2015-11-02
78 Төмөр материал нийлүүлэх 2015-11-02
79 Өргөтгөлийн байрны хурлын заалны тохижилтын ажил 2015-10-28
80 Чадлын тариф хэрэгжүүлэх ухаалаг тоолуурын цогц HES систем байгуулах 2015-10-16
81 6,10,35 кВ-ын гүйдлийн трансформатор шалгах зөөврийн эталон төхөөрөмж нийлүүлэх 2015-09-05
82 3 фазын бүрэн электрон тоолуур нийлүүлэх 2015-09-02
83 Түгээх сүлжээний дэд станцын нейтралийн горимыг резистив газардуулгаар солих ажил 2015-08-26
84 Дотоод хэт хүчдэлийг автоматаар бүртгэх төхөөрөмж нийлүүлж, суурилуулах ажил 2015-08-26
85 10 кВ-ын хүчний трансформатор нийлүүлэх 2015-08-16
86 35 кВ-ын шугамын тоноглолын материал нийлүүлэх 2015-08-16
87 Диспетчерийн хяналт удирдлагын систем байгуулах ажил 2015-07-29
88 Зуны болон өвлийн ажлын гутал нийлүүлэх 2015-06-05
89 САТ маягийн универсал трактор нийлүүлэх 2015-06-04
90 Рубильник нийлүүлэх 2015-04-17
91 Автовышка нийлүүлэх 2015-03-31
92 3 фазын электрон тоолуур нийлүүлэх 2015-03-31
93 CAT маягийн универсал трактор нийлүүлэх 2015-03-31
94 Компьютер нийлүүлэх 2015-03-31
95 Тоолуурын батарей нийлүүлэх 2015-03-31
96 Гэрээт харуул хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх 2015-03-19
97 Төмөр бетон тулгуур нийлүүлэх 2015-03-19
98 Зуны болон өвлийн ажлын гутал нийлүүлэх 2015-03-19
99 Зуны болон өвлийн ажлын хувцас нийлүүлэх 2015-03-19
100 Төрөл бүрийн изолятор,хөндийрүүлэгч нийлүүлэх 2015-03-19
101 Төрөл бүрийн төмөр материал нийлүүлэх 2015-03-19
102 АС утас болон СИП төрлийн кабель нийлүүлэх 2015-03-19
103 Диспетчерийн хяналт, удирдлагын систем байгуулах 2015-03-02
104 Тоолуурын лац нийлүүлэх 2015-02-11
105 Гүйдлийн трансформатор нийлүүлэх 2015-02-11
106 Рубильник нийлүүлэх 2015-02-11
107 Автомат нийлүүлэх 2015-02-11
108 Тэвштэй кран нийлүүлэх 2015-02-11
109 Трансформаторын тос нийлүүлэх 2015-01-27
110 Автовышка нийлүүлэх 2015-01-27
111 Төрөл бүрийн принтерийн хор нийлүүлэх 2015-01-27
112 6,10 кВ-ын цэнэг шавхагч нийлүүлэх 2015-01-23
113 0,4 кВ болон 6,10 кВ-ын гал хамгаалагч нийлүүлэх 2015-01-23
114 Гэрээт харуул хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх 2015-01-23
115 0,4 кВ болон 6,10 кВ-ын муфть нийлүүлэх 2015-01-23
116 Шатахуун нийлүүлэх 2015-01-23

Sidebar Menu