ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЯВЦ, ҮР ДҮН
Тендер шалгаруулалтын нэр Огноо
1 “Вакуум таслуур бүхий реклоузер”-ыг нийлүүлэх 2017-07-25
2 “Эрүүл мэндийн үзлэг” хийх 2017-07-25
3 Зөвлөх үйлчилгээний талаарх зарлал 2017-07-05
4 “Гал хамгаалагч”-ыг нийлүүлэх 2017-06-19
5 “Тоолуурын щит”-ийг нийлүүлэх 2017-06-19
6 “Антисептикжүүлсэн гуалин нийлүүлэх 2017-06-19
7 Диспетчерийн хяналт удирдлагын системд шинээр нэмж 15 цэгийн (35 кВ-ын дэд станц, РП) хяналт удирдлагыг оруулах ажил 2017-06-07
8 Вакуум таслуур бүхий реклоузер 2017-05-24
9 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ 2017-05-24
10 Агаарын станцын тоноглол 2017-05-24
11 ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР - Цайны газрын зориулалтаар 2017-05-24
12 Тусгай зориулалт бүхий автомашин 2017-05-03
13 6,10 В-ын КСО-386 хуваарилах самбар болон шиний мост 2017-05-03
14 ХТП-ны 0.4 кв-ын оруулга, гаргалга, секц холбогч бүхий хуваарилах самбар (ЩО-70) 2017-05-03
15 “Автомашин ( Пикап)” нийлүүлэх 2017-05-02
16 шуурхай үйлчилгээний бригадын тоон холбооны төхөөрөмж нийлүүлэх 2017-04-28
17 UESA ТОНОГЛОЛ ХУДАЛДАН АВАХ 2017-04-28
18 Төв байрны цэвэрлэгээ, үйлчилгээний материал, гадна фасадын цэвэрлэгээ нийлүүлэх 2017-04-28
19 “Хөндийрүүлэгч”-ыг нийлүүлэх 2017-04-13
20 АТП-ны 0,4 кв-ын хуваарилах самбар 2017-04-13
21 “Автомат”-ыг нийлүүлэх 2017-04-12
22 “АС утас, СИП кабель”-ийг нийлүүлэх 2017-04-12
23 “Агаарын станцын тоноглол”-ыг нийлүүлэх 2017-04-07
24 “Кабель 35 кВ”-ыг нийлүүлэх 2017-04-05
25 Цэвэрлэх дэд станцын 6 кВ-ын тосон таслууруудыг вакуум таслууруудаар солих ажлын материал 2017-03-20
26 “Муфть”-ыг нийлүүлэх 2017-03-20
27 “Төмөр материал”-ыг нийлүүлэх 2017-03-17
28 Төмөр бетон тулгуур, бетон хөл 2017-03-17
29 “Рубильник”-ийг нийлүүлэх 2017-03-16
30 “Хуурай салгуур”-ыг нийлүүлэх 2017-03-13
31 Нэг фазын тарифт тоолуур 2017-03-10
32 Автомашин ( Пикап) 2017-03-10
33 Ачаалал таслагч 2017-03-09
34 Тусгай тоноглол бүхий автомашин 2017-03-09
35 “Тоолуурын лац” нийлүүлэх 2017-02-16
36 “Кабель 10 кВ”-ыг нийлүүлэх 2017-02-16
37 Шатахуун нийлүүлэх 2017-02-14
38 Автомат нийлүүлэх 2017-02-01
39 Бүрээстэй кабель /СИП/ нийлүүлэх 2017-02-01
40 0,4 кВ-ын кабель нийлүүлэх 2017-02-01
41 10 кВ-ын хуваарилах дэд өртөө /КТПН/ нийлүүлэх 2017-02-01
42 Хүчний трансформатор нийлүүлэх 2017-02-01
43 0.4-10 кВ-ын кабель нийлүүлэх 2016-11-17
44 Төмөр бетон тулгуур нийлүүлэх 2016-11-17
45 Гэмтэл заагч багаж нийлүүлэх 2016-11-17
46 Хэрэглэгчийн тоолуураас (DDSF-36C) мэдээлэл цуглуулах ажлын материал болон програм хангамж нийлүүлэх 2016-10-21
47 Шуурхай үйлчилгээний автомашин нийлүүлэх 2016-10-03
48 Тоолуур шалгах зөөврийн эталон багаж нийлүүлэх 2016-09-08
49 Хэрэглэгчийн тоолуураас (DDSF-36C) мэдээлэл цуглуулах ажлын материал болон програм хангамж нийлүүлэх 2016-09-08
50 АС утас, СИП кабель нийлүүлэх 2016-08-03
51 Төмөр бетон тулгуур нийлүүлэх 2016-07-07
52 Пикап автомашин нийлүүлэх 2016-07-07
53 Тоолуур шалгах зөөврийн эталон багаж нийлүүлэх 2016-07-07
54 Зөвлөх үйлчилгээнд хамтран ажиллах тухай 2016-06-20
55 Хамтран ажиллах санал 2016-06-20
56 Тоолуур унших гар удирдлагатай багаж нийлүүлэх 2016-06-09
57 Зөвлөх үйлчилгээнд хамтран ажиллах тухай 2016-05-30
58 Хамтран ажиллах санал 2016-05-30
59 Тэвштэй кран нийлүүлэх 2016-05-10
60 Төмөр бетон тулгуур болон бетон хийц нийлүүлэх 2016-05-10
61 Төмөр материал нийлүүлэх 2016-04-13
62 0.4 кВ-ын автомат нийлүүлэх 2016-04-13
63 0.4 кВ болон 10 кВ-ын кабель 2016-04-13
64 РП-13-т 10кВ-ын ВМГ маркийн тосон таслууртай ячейкуудыг Ваакум таслууртай ячейкуудаар солих ажлын материал 2016-03-24
65 35/10 кВ-ын дэд станцын 6,10 кВ талын нейтралийн горимыг резистив газардуулгын горимд шилжүүлэх 2016-03-24
66 Газарзүйн мэдээллийн систем дээр суурилсан Түгээх сүлжээний өгөгдлийн менежментийн систем байгуулах 2016-03-24
67 Диспетчерийн хяналт удирдлагын системийг өргөтгөх 2016-03-24
68 Шатахуун нийлүүлэх 2016-02-16
69 Тоолуурын лац нийлүүлэх 2016-02-16
70 ХТП-ны 0.4кВ-ын щит нийлүүлэх 2016-02-16
71 Ажлын гутал нийлүүлэх 2016-02-16
72 Ажлын хувцас нийлүүлэх 2016-01-25
73 Цэнэг шавхагч нийлүүлэх 2016-01-12
74 0,4 кВ болон 6,10 кВ-ын гал хамгаалагч нийлүүлэх 2016-01-12
75 0,4 кВ болон 6,10 кВ-ын муфть нийлүүлэх 2016-01-12
76 Их тэнгэрийн ТП-50-I, ТП-50-III, 1-р эмнэлэгийн ТП-273-д АВР-ын функцэд шилжүүлэх 2016-01-12
77 Антисептикжүүлсэн гуалин нийлүүлэх 2016-01-08
78 Трансформаторын тос нийлүүлэх 2016-01-08
79 Рубильник нийлүүлэх 2016-01-08
80 Андройд үйлдлийн системтэй гар утас болон компьютер нийлүүлэх 2015-11-02
81 Төмөр материал нийлүүлэх 2015-11-02
82 Өргөтгөлийн байрны хурлын заалны тохижилтын ажил 2015-10-28
83 Чадлын тариф хэрэгжүүлэх ухаалаг тоолуурын цогц HES систем байгуулах 2015-10-16
84 6,10,35 кВ-ын гүйдлийн трансформатор шалгах зөөврийн эталон төхөөрөмж нийлүүлэх 2015-09-05
85 3 фазын бүрэн электрон тоолуур нийлүүлэх 2015-09-02
86 Түгээх сүлжээний дэд станцын нейтралийн горимыг резистив газардуулгаар солих ажил 2015-08-26
87 Дотоод хэт хүчдэлийг автоматаар бүртгэх төхөөрөмж нийлүүлж, суурилуулах ажил 2015-08-26
88 10 кВ-ын хүчний трансформатор нийлүүлэх 2015-08-16
89 35 кВ-ын шугамын тоноглолын материал нийлүүлэх 2015-08-16
90 Диспетчерийн хяналт удирдлагын систем байгуулах ажил 2015-07-29
91 Зуны болон өвлийн ажлын гутал нийлүүлэх 2015-06-05
92 САТ маягийн универсал трактор нийлүүлэх 2015-06-04
93 Рубильник нийлүүлэх 2015-04-17
94 Автовышка нийлүүлэх 2015-03-31
95 3 фазын электрон тоолуур нийлүүлэх 2015-03-31
96 CAT маягийн универсал трактор нийлүүлэх 2015-03-31
97 Компьютер нийлүүлэх 2015-03-31
98 Тоолуурын батарей нийлүүлэх 2015-03-31
99 Гэрээт харуул хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх 2015-03-19
100 Төмөр бетон тулгуур нийлүүлэх 2015-03-19
101 Зуны болон өвлийн ажлын гутал нийлүүлэх 2015-03-19
102 Зуны болон өвлийн ажлын хувцас нийлүүлэх 2015-03-19
103 Төрөл бүрийн изолятор,хөндийрүүлэгч нийлүүлэх 2015-03-19
104 Төрөл бүрийн төмөр материал нийлүүлэх 2015-03-19
105 АС утас болон СИП төрлийн кабель нийлүүлэх 2015-03-19
106 Диспетчерийн хяналт, удирдлагын систем байгуулах 2015-03-02
107 Тоолуурын лац нийлүүлэх 2015-02-11
108 Гүйдлийн трансформатор нийлүүлэх 2015-02-11
109 Рубильник нийлүүлэх 2015-02-11
110 Автомат нийлүүлэх 2015-02-11
111 Тэвштэй кран нийлүүлэх 2015-02-11
112 Трансформаторын тос нийлүүлэх 2015-01-27
113 Автовышка нийлүүлэх 2015-01-27
114 Төрөл бүрийн принтерийн хор нийлүүлэх 2015-01-27
115 6,10 кВ-ын цэнэг шавхагч нийлүүлэх 2015-01-23
116 0,4 кВ болон 6,10 кВ-ын гал хамгаалагч нийлүүлэх 2015-01-23
117 Гэрээт харуул хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх 2015-01-23
118 0,4 кВ болон 6,10 кВ-ын муфть нийлүүлэх 2015-01-23
119 Шатахуун нийлүүлэх 2015-01-23

Sidebar Menu