Монгол | English

Дуудлагын төв

7004-7004

Утас

976-11-342420

Факс

976-11-343061

Цахим шуудан

info@ubedn.mn

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

УБЦТС ТӨХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга М.БАЯРМАГНАЙ 
Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дэд дарга
 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн А.ДАГВАДОРЖ 
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын дэд дарга
 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн А.АРИУНБОЛД
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Захиргаа хууль зүйн хэлтсийн дарга
 
 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн И.ЛУВСАНЦЭРЭН
Эрчим хүчний яамны Бодлого төлөвлөлтийн газрын ахлах мэргэжилтэн
 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Ш.ГАНЗОРИГ 
Эрчим хүчний яамны Бодлого төлөвлөлтийн газрын ахлах мэргэжилтэн
 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Б.АЛТАНТУНГАЛАГ
Эрчим хүчний яамны Хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудитын газрын мэргэжилтэн
 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн Т.БАТБАЯР
Тэтгэвэрт 
 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн Д.БАЛБАР
Тэтгэвэрт